Psychoedukacja jako świadczenie medyczne

Psychoedukacja to podstawowa metoda pracy w psychiatrii i psychoterapii. Jest ona ujęta w koszyku usług medycznych, jako świadczenie medyczne.

Na czym polega psychoedukacja?  

Pychoedukacja to spotkanie, na którym pacjent i rodzic będzie poinformowany, między innymi na temat: zadań rozwojowych i roli rodzica w realizacji zadań wychowawczych oraz terapeutycznych.

Podczas wizyty psychoedukacyjnej rodzice są w przystępny sposób informowani, czym jest jednostka chorobowa dziecka np. depresja oraz sposobach ich leczenia. Często psychoedukacja obejmuje przekazanie zaleceń dotyczących codziennego postępowania z dzieckiem.

Podczas takiej wizyty, rodzic może dowiedzieć się jakie są objawy danej choroby, co jest objawem, a co zachowaniem niepożądanym. Psychoedukacja jest elementem terapii. Podczas spotkania rozmawia się o podziale ról w terapii i podziale odpowiedzialności, o potrzebie rozwoju kompetencji rodzicielskich, rozumieniu problemów współczesnych zjawisk społecznych i kulturowych.

Obecnie wyzwaniem dla rodziców jest zrozumienie współczesnych zagrożeń, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci, ich rozwój i dobrostan psychiczny.

Ważne jest, aby rodzice nauczyli się:

  • komunikowania się z dziećmi i nastolatkami,
  • stawiania granic,
  • budowania poczucia własnej wartości dzieci,
  • umiejętne wspieranie w sytuacjach trudnych.

Wszystko to ma służyć profilaktyce zdrowia psychicznego i minimalizowaniu zagrożeń zachorowania na depresję lub inne zaburzenia psychiczne dzieci. 

W ramach projektu przygotowano szereg narzędzi do świadomego i celowego wykorzystywania wiedzy psychologicznej  w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem radzącym sobie z problemami okresu adolescencji.

Powstały webinary, których celem jest dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu wychowania, komunikacji, wspierania dzieci i nastolatków. 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez doświadczonych psychologów dziecięcych.

Projekt realizowany był przez Centrum CBT w Warszawie.