Scenariusze lekcji

Lekcje wychowawcze mogą być poświęcone na różne tematy. My zachęcamy, aby poświęcić ten czas na profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci. Podstawowymi zadaniami okresu dojrzewania jest zbudowanie własnej tożsamości. Aby to zrobić młodzi ludzie mają wielkie zadanie do wykonania. Możemy im pomóc w tym, dając im narzędzia jakim jest wiedza z zakresu psychologii.

W ramach projektu przygotowaliśmy dla Państwa scenariusze lekcji, podczas których będą mogli Państwo zapoznać dzieci i młodzież z zagadnieniem budowania pozytywnego obrazu własnej osoby oraz samooceny. Scenariusze są przygotowane w PDF i gotowe do pobrania.

Zapraszamy!